రకుల్ కోపానికి పదాలు తక్కువంతే..!

సోషల్ మీడియాల్లో సినిమా హీరోల మీద, హీరోయిన్ల మీద ఏది పడితే అది అనేయడం…ఎంత మాటైనా అనేయడం చాలామంది చేస్తుంటారు. ఇక హీరో, హీరోయిన్లు కూడా అందరికీ సమాధానం చెప్పే ఓపిక, సమయం లేక అలా వదిలేస్తుంటారు. తాజాగా రకుల్ ప్రీత్…

మాంజా పక్షులనే కాదు మనుషులనూ చంపగలదు!

ఫోటోలో ఉన్న రామచిలుకను చూస్తే ఆత్మహత్య చేసుకుందా అనేలా ఉంది. కానీ అది మనిషి చేసిన హత్య. తెలిసి తెలిసి చేసిన దుర్మార్గమైన హత్య. సంక్రాంతి సందర్భంగా చైనీస్ మాంజాలను వాడకూడదని ఎంత చెప్పిన వినని మనిషి చేసిన హత్య ఇది..!…