భర్తకు ఉరిశిక్ష విధించిన భార్య...!

మాహభూబ్ నగర్ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. భర్త వేధింపులు తాళలేక భార్య, తన భర్తకు ఉరిశిక్ష విధించింది.