జగన్ అనే నేను..

ఎప్పుడొచ్చాం కాదన్నయ్యా…బుల్లెట్ దిగిందా..లేదా అనే డైలాగ్ ను అక్షరాలా నిజం చేశారు వైఎస్ జగన్. ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండ్రస్ట్రీఅని చెప్పుకునే బాబును కేవలం ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ లో మట్టికరిపించడం మామూలు విషయం కాదు…ఇంతకీ జగన్ చేసిన మ్యాజిక్ ఏంటి…? జగన్…