రికార్డులతో రికార్డు సృష్టించిన ఆశ్రిత ఫర్మాన్‌

ప్రతి ఒక్కరికి జీవితంలో ఏదో ఒకటి సాధించాలన్న పట్టుదల ఉంటుంది. అయితే కొంత మందే అనుకున్న వాటిని సాధించగలరు. ఒక పెద్దాయన మాత్రం ఏకంగా 226 గిన్నిస్‌ రికార్డులు సొంతం చేసుకున్నారు. ఇతని పేరే ఆశ్రిత ఫర్మాన్‌. అమ్మో 226 అన్ని…

ఇంకా మిగిలున్న లేకి మగబుద్ధి... మహిళల అండర్‌వేర్‌ ఉద్యమం

మహిళలు ఎలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాలో మగవాళ్లెలా నిర్ణయిస్తారు. మగవాళ్లు తమ బుద్ధిని మార్చుకోవాలి కానీ, నిగ్రహాన్ని అదుపులో పెట్టుకోకుండా ఆడవాళ్ల ప్రవర్తన గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతారు. స్వతంత్రతను సాధిస్తున్న ఈ తరంలో మగవాళ్లు తమ అధిపత్యాన్ని పోగోట్టుకోవడం ఇష్టం లేక ఇలా…