ఫ్రోజెన్ ప్యాంట్...మనిషి లేకుండా నిలబడే ప్యాంట్స్

హాలీవుడ్ సినిమాల్లో కొన్ని పాత్రలకు అద్భుత శక్తులుంటాయి. ఒకరు నీటిని ఉపయోగించుకుని బలవంతులైతే…మరొకరు నిప్పుతో శక్తివంతులవుతారు. ఇదంతా పక్కా సినిమా స్క్రిప్ట్ ప్రకారం గ్రాఫిక్స్‌తో చేసే మాయాజాలం. ఇలాంటి సాహసాలు వాస్తవ జీవితంలో కుదరవు. అయితే…ప్రకృతి ప్రత్యేకంగా మనిషి రూపంలో ఉండనవసరం…

నిద్రపోయినందుకు డబ్బులు వచ్చాయి..!

నిద్రపోతే డబ్బులు చెల్లిస్తామంటే మనలో అందరూ సిద్ధంగా ఉంటారు. ఎక్కడైనా పనిచేస్తే డబ్బులు ఇస్తారు. కష్టపడితే డబ్బులు ఇస్తారు. కానీ ఒక వ్యక్తి నిద్రపోతున్నందుకు డబ్బులు చెల్లించారు కొంతమంది. అదెలాగో చెప్తే మీరు కూడా నిద్రపోదామని అనుకుంటున్నారా…? అది అందరికీ వర్తించదులెడి.…

చిన్న చిన్న ఆటో...చిత్రమైన ఆటో!

పదేళ్ల వయసు దాటే వరకు పిల్లలకు నచ్చినవి కొనివ్వడం తల్లిదండ్రులకు అలవాటు. రకరకాల బొమ్మలు అడుగుతుంటారు పిల్లలు. కొందరు అడిగినవన్నీ కొనివ్వరు, మరికొందరు తర్వాత కొనిస్తామని పిల్లలను నమ్మబలికి ఓదారుస్తారు. కానీ, కేరళలో ఉండే అరుణ్‌కుమార్ అందరిలాంటి తండ్రి కాదు..! తన…