నిద్రపోయినందుకు డబ్బులు వచ్చాయి..!

నిద్రపోతే డబ్బులు చెల్లిస్తామంటే మనలో అందరూ సిద్ధంగా ఉంటారు. ఎక్కడైనా పనిచేస్తే డబ్బులు ఇస్తారు. కష్టపడితే డబ్బులు ఇస్తారు. కానీ ఒక వ్యక్తి నిద్రపోతున్నందుకు డబ్బులు చెల్లించారు కొంతమంది. అదెలాగో చెప్తే మీరు కూడా నిద్రపోదామని అనుకుంటున్నారా…? అది అందరికీ వర్తించదులెడి.…

సగం నోటు ఉన్నా... బ్యాంకు డబ్బులిస్తుంది

చిరిగిన నోట్ల చిక్కులు ఇప్పటవేమీ కావు. ఎప్పటి నుంచో ఈ సమస్య ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉంది. పాతనోట్లు రద్దై, కొత్త కరెన్సీ వచ్చాక కూడా ఈ చిక్కులు వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా ఒక్కోసారి పొరపాటు జరిగిపోతుంది. కరెన్సీ నోట్లను…