ట్రెండింగ్‌లో మహిళా ఎస్ఐ టిక్‌టాక్ వీడియో

పోలీసు ఉద్యోగం అంటేనే విశ్రాంతిలేని పని. ఇరవైనాలుగ్గంటలూ విధి నిర్వహణలో ఉండాలి. సెలవులు తక్కువే..నిద్రా తక్కువే…రోజూ ఉండే పనే కదా అనుకున్నారో ఏమో…డ్యూటీలో ఉన్న సమయంలో ఓ మహిళా ఎస్ఐ సరదాగా ఒక టిక్‌టాక్ వీడియో చేశారు. తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ఇపుడు…

చేపల పులుసు ఖరీదు మూడు నిండు ప్రాణాలు

ఒకప్పుడు మనిషి కోపం ఖరీదు విడిపోవడం. టెక్నాలజీ పెరగడం వల్ల ఇప్పటి కోపం ఖరీదు ప్రాణం అవుతోంది. అర్థం కాలేదు కదా..! ఒకప్పుడు ఎవరిమీదైనా కోపం వస్తే ఆ వ్యక్తికి దూరంగా ఉండిపోవడం జరిగేది. ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారిపోవడంతో…ఇప్పుడు ఎవరితోనైనా గొడవపడితే…

పెళ్లికి వెళ్తే...క్వార్టర్ ఫ్రీ!

ఈ మధ్యకాలంలో పెళ్లిళ్లు విభిన్నంగా జరుగుతున్నాయి. పెళ్లి జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే సందర్భం. ఆ క్షణాల్ని ప్రత్యేకంగా చుసుకోవాలని అందరికీ ఉంటుంది. పెళ్లికి వచ్చిన ప్రతీ ఒక్కరూ తమను ఆశీర్వదించడమే కాకుండా…తమ వివాహ వేడుక ఎంత ప్రత్యేకంగా జరిగిందో…తాము పెళ్లికి ఎంత విభిన్నంగా…