చేపల పులుసు ఖరీదు మూడు నిండు ప్రాణాలు

ఒకప్పుడు మనిషి కోపం ఖరీదు విడిపోవడం. టెక్నాలజీ పెరగడం వల్ల ఇప్పటి కోపం ఖరీదు ప్రాణం అవుతోంది. అర్థం కాలేదు కదా..! ఒకప్పుడు ఎవరిమీదైనా కోపం వస్తే ఆ వ్యక్తికి దూరంగా ఉండిపోవడం జరిగేది. ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారిపోవడంతో…ఇప్పుడు ఎవరితోనైనా గొడవపడితే…

పెళ్లికి వెళ్తే...క్వార్టర్ ఫ్రీ!

ఈ మధ్యకాలంలో పెళ్లిళ్లు విభిన్నంగా జరుగుతున్నాయి. పెళ్లి జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే సందర్భం. ఆ క్షణాల్ని ప్రత్యేకంగా చుసుకోవాలని అందరికీ ఉంటుంది. పెళ్లికి వచ్చిన ప్రతీ ఒక్కరూ తమను ఆశీర్వదించడమే కాకుండా…తమ వివాహ వేడుక ఎంత ప్రత్యేకంగా జరిగిందో…తాము పెళ్లికి ఎంత విభిన్నంగా…

అడిగిన డబ్బు ఇవ్వలేదని భార్యను చంపాడు

మీకు కోపమొస్తే ఏం చేస్తారు? అరుస్తారు. లేదంటే కాసేపు మౌనంగా ఉండిపోతారు. భార్య మీద కోపమొస్తే నాలుగు చీవాట్లు పెడతారు. లేదా రెండ్రోజులు మాట్లడ్డం మానేస్తారు. అంతే కానీ భార్యను చంపుకునేంత కోపం ఎవరికైనా వస్తుందా? అలా వస్తే అతన్ని భర్త…