ప్రేమ, అవకాశాల మధ్యలో నలిగి సీరియల్ నటి ఆత్మహత్య

జీవితం మీద ఆశ కోల్పోవడం అంటే మనుషుల పట్ల నమ్మకం కోల్పోవడమే…ఓటమి లేకుండా ఏ మనిషి ఏ దశలోను జీవితాన్ని అనుభవించలేడు. ఇంతపెద్ద ప్రపంచంలో అనుకున్నది జరగకపోతే…ఎంచుకున్న లక్ష్యం నెరవేరకపోతే నష్టమేమీ ఉండదు. సృష్టి.. మనిషికి ఇచ్చిన గొప్ప వరం…జీవించడానికి అనే…

తల్లి కోప్పడిందని...రైలు కిందకు దూకిన యువకుడు

పిల్లలు తప్పు చేస్తే సముదాయించాలి. ఒకవేళ కోప్పడ్డా వారిని వెంటనే బుజ్జగించాలి. ఈ మధ్యకాలంలో తల్లిదండ్రుల కోపాన్ని అర్థం చేసుకోలేని పిల్లలు అసాధారణ నిర్ణయాలు తీసుకుని జీవితాలని విషాదమయం చేసుకుంటున్నారు. ఇటీవల ఓ స్కూలు పిల్లాడు తల్లి కోప్పడిందని దగ్గరలోని మెట్రో…