పామును మింగేసిన కప్ప

పాము అంటే కప్పలకు హడల్. కప్ప కంటబడిందో మరు క్షణంలో పాము దాన్ని గుటుక్కుమనిపిస్తుంది. అది ప్రకృతి ధర్మం. కానీ ఇందుకు విరుద్ధంగా కప్పే పామును మింగేసిన వింత ఘటన కృష్ణా జిల్లాలో సంచలనం రేపింది. పాములు కప్పలను తినడం సహజం.…