నేటి నుంచి పాఠశాలల పునఃప్రారంభం

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మళ్లీ బడి గంటలు మోగనుంది. అన్ని యాజమాన్యాల్లోని పాఠశాలలు వేసవి సెలవుల తరువాత నేటి నుంచి మళ్లీ ప్రారంభం కానున్నాయి. కొత్త విద్యా సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ అధికారులు అన్నీ ఏర్పాట్లు చేశారు. వేసవి ఎండలు తీవ్రంగా ఉన్న…