బయటపడిన బ్రిటీష్‌ కాలం నాటి తుపాకులు

తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో బ్రిటీష్‌ కాలం నాటి తుపాకులు బయటపడ్డాయి. కాకినాడలోని విద్యుత్‌ నగర్‌లో ఓ భవనం నిర్మించేందుకు పిల్లర్ల కోసం భూమిని తవ్వతుండగా.. శిథిలమైన పది తపాకులు బయటపడ్డాయి. వెంటనే స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో.. వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.