సగం నోటు ఉన్నా... బ్యాంకు డబ్బులిస్తుంది

చిరిగిన నోట్ల చిక్కులు ఇప్పటవేమీ కావు. ఎప్పటి నుంచో ఈ సమస్య ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉంది. పాతనోట్లు రద్దై, కొత్త కరెన్సీ వచ్చాక కూడా ఈ చిక్కులు వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా ఒక్కోసారి పొరపాటు జరిగిపోతుంది. కరెన్సీ నోట్లను…