ఫోన్ జారి సముద్రంలో పడితే...వేల్ చేప తిరిగి ఇచ్చింది!

ఫోన్ కిందపడితే ప్రాణం పోయినంత బాధపడిపోతున్నారు ఇప్పటి యువత. అదే ఫోన్ నీళ్లలో పడితే గుండె ఆగినంతపనైపోతుంది. ఈ రెండు సందర్భాల్లో ఫోన్‌ను ఎలాగోలా బాగు చేయించి తిరిగి వాడుకునే వెసులుబాటు ఉంది. అలాంటిది మన చేతిలోని ఫోన్ సముద్రంలో పడితే…ఇక…

మనుషుల్లాగే స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు బానిసైన చింపాంజీ!

మనిషి ఒక వ్యసనపరుడు. మనిషికి నచ్చితే దాన్నే వ్యసనంగా మార్చుకుని రోజు మొత్త..అలా జీవితం మొత్తం ఆ వ్యసనానికి బానిసగా మారిపోతాడు. టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత టీవీలకు, తర్వాత కంప్యూటర్‌లకు, ఆ తర్వాత సెల్‌ఫోన్‌కు పూర్తీ స్థాయిలో బానిసగా మారిపోయాడు. అదెంత…