ఉల్లి లేని మనుషులు..!

మారుతున్న కాలానికి తగినట్టు మనుషులు రోబోల్లా కఠినంగా తయారవుతున్నారేమో అనిపిస్తుంది. గాయాలతో ఉన్న మనిషిని కాపాడటం మానేసి తమ స్వార్థం చూసుకోవడం మరీ దారుణం. ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన వస్తువులను ఎత్తుకెళ్లడం మనుషుల్లో మానవత్వం అంతిరించిపోతుంది అనడానికి నిదర్శనం. మహరాష్ట్రలో ఇదే…

ఫేస్‌బుక్ ఉద్యోగి కష్టాలు..!

చిన్నపిల్లలు ఏడవటం సహజం. పసివయసులో పిల్లలకు ఏడుపు ఆరోగ్యకరం. అలాంటి సమయంలో పిల్లలను సముదాయించడం మరీ కష్టం. అయితే, ఒక తల్లికి ఎదురైన సంఘటన మరీ విడ్డూరంగా ఉంది. అదేంటో చూద్దాం పదండి. ఫేస్‌బుక్‌ ఉద్యోగి… ఫేస్‌బుక్‌లో ఉద్యోగి కృపా పటేల్…