పెద్దలమీద నమ్మకం లేక...ఆత్మహత్య చేసుకున్న ప్రేమికులు!

ప్రేమ ఎలా కలుగుతుందో…ఎపుడు కలుగుతుందో ఎవరూ చెప్పలేరు. కానీ తెలిసితెలియని వయసులో ఆకర్షణ వల్ల కలిగే ప్రేమల విషయంలో పెద్దలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేదంటే నిండుప్రాణాలను పోగొట్టుకుని పిల్లలను దూరం చేసుకోవాల్సివస్తుంది. ఇలా తెలిసి తెలియని వయసులో ఆవేశంతో అనాలోచితంగా…