రోడ్లపై డ్రై ఫ్రూప్ట్స్ అమ్ముకునే చిరు వ్యాపారులపై దాడి

లాక్నోలో బిజీగా ఉండే రోడ్లపై డ్రై ఫ్రూప్ట్స్ అమ్ముకునే చిరు వ్యాపారులపై రైట్-వింగ్ గ్రూప్కు చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులు దాడి చేసారు.ఈ సంఘటన సెంట్రల్ లక్నో యొక్క డాలిగంజ్లో 5 గంటలకు జరిగింది. వీడియోలో, వర్తకులపై దాడి చేసిన వారు కాశ్మీర్…

పెళ్లికి వెళ్తే...క్వార్టర్ ఫ్రీ!

ఈ మధ్యకాలంలో పెళ్లిళ్లు విభిన్నంగా జరుగుతున్నాయి. పెళ్లి జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే సందర్భం. ఆ క్షణాల్ని ప్రత్యేకంగా చుసుకోవాలని అందరికీ ఉంటుంది. పెళ్లికి వచ్చిన ప్రతీ ఒక్కరూ తమను ఆశీర్వదించడమే కాకుండా…తమ వివాహ వేడుక ఎంత ప్రత్యేకంగా జరిగిందో…తాము పెళ్లికి ఎంత విభిన్నంగా…