కన్నడ ఓటర్లు ఎవరికి పట్టం కట్టబోతున్నారు...?

కర్ణాటక…ఈ ప్రాంతం ..విజయనగర రాజ్యానికి పురుడు పోసిన ప్రాంతం..బ్రిటిష్‌ వారితో వీరోచితంగా పోరాడిన టిప్పుసుల్తాన్‌ కదన క్షేత్రం. కర్ణాటకలో సార్వత్రిక ఎన్నికల వేళ రాజకీయం రసకందాయంలో పడింది. ఇంతకీ ఈ ఎన్నికల్లో అక్కడ ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతోంది…? కన్నడ ఓటర్లు…