బాలకృష్ణ గురించి తెలియదు అన్న మాటకు కేఏ పాల్ వివరణ

కేఏ పాల్ ఇపుడీ పేరు తెలియని వ్యక్తి ఎవరూ ఉండరేమో…కానీ కేఏ పాల్‌కు మాత్రం బాలకృష్ణ తెలియదని చెప్పారు. నిజంగా పాల్‌కు బాలకృష్న తెలీయదా? అంటే తెలియదనే చెప్పారు. ముప్పయ్యేళ్లు విదేశాల్లో… మోజో టీవీలో ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి కేఏ…