మలయాళ భామ అనుపమ, క్రికెటర్ బుమ్రా ప్రేమ గొడవ...

సినిమా స్టార్లు క్రికెటర్లను ప్రేమించడం అనేది ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న వార్త. ఈ రెండు రంగాలకు ఉన్న క్రేజ్ మరే రంగానికి లేదు కాబట్టే ప్రేక్షకులు, అభిమానులు వీరి ప్రేమకు జై కొడతారు. పైగా వీరికి సంబంధించి ఏ…