ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో ఎక్స్‌రేల కోసం రోగుల తంటాలు

ఆ పెద్దాసుపత్రి సంజీవనిగా గుర్తింపు పొందింది. నిత్యం వేలాది మంది చికిత్స కోసం వస్తుంటారు. అందుకు తగ్గట్లుగానే ప్రభుత్వం వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తుంటుంది. మరి ఇంతలా గుర్తింపు ఉన్న ఆస్పత్రిలో ఎక్స్‌రే మిషన్ పనిచేయడం లేదు. దీంతో కర్నూలు ఆస్పత్రికి…