నల్లబియ్యంతో హలీమ్...క్యూలు కడుతున్న ప్రజలు

రంజాన్ మాసం మొదలైందంటే చాలు…అందరికీ గుర్తొచ్చేది హేఎమ్. మాంసాహారం ఇష్టపడే వారికి హలీమ్ ఒక టేస్ట్ డెస్టినేషన్. హైదరాబాద్‌లో ప్రతీ వీధినా హలీమ్ సెంటర్లు తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. సాయంత్రం అయ్యిందంటే చాలు హలీమ్ షాపుల ముందు క్యూలు కనబడతాయి. మతాలతో సంబంధం…