రికార్డులతో రికార్డు సృష్టించిన ఆశ్రిత ఫర్మాన్‌

ప్రతి ఒక్కరికి జీవితంలో ఏదో ఒకటి సాధించాలన్న పట్టుదల ఉంటుంది. అయితే కొంత మందే అనుకున్న వాటిని సాధించగలరు. ఒక పెద్దాయన మాత్రం ఏకంగా 226 గిన్నిస్‌ రికార్డులు సొంతం చేసుకున్నారు. ఇతని పేరే ఆశ్రిత ఫర్మాన్‌. అమ్మో 226 అన్ని…