ఫ్రోజెన్ ప్యాంట్...మనిషి లేకుండా నిలబడే ప్యాంట్స్

హాలీవుడ్ సినిమాల్లో కొన్ని పాత్రలకు అద్భుత శక్తులుంటాయి. ఒకరు నీటిని ఉపయోగించుకుని బలవంతులైతే…మరొకరు నిప్పుతో శక్తివంతులవుతారు. ఇదంతా పక్కా సినిమా స్క్రిప్ట్ ప్రకారం గ్రాఫిక్స్‌తో చేసే మాయాజాలం. ఇలాంటి సాహసాలు వాస్తవ జీవితంలో కుదరవు. అయితే…ప్రకృతి ప్రత్యేకంగా మనిషి రూపంలో ఉండనవసరం…