ప్లాస్టిక్‌ కంపెనీలో అగ్ని ప్రమాదం

రాజేంద్రనగర్ మండలం లోని కటేదాన్ పరిశ్రమిక వాడాలో రాజు అనే వ్యక్తి ప్లాస్టిక్ కంపెనీ నడుపుతున్నడు.ఈ రోజు ఉదయం 10 గంటల ప్రాంతంలో కంపెనీలో అకస్మాత్తుగా షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు చెలరేగాయి. జన నివాసాల మధ్య ఈ కంపెనీ ఉండడంతో…