నదిలో పడిపోతున్న చిన్నారిని కాపాడిన కుక్క!

పెంపుడు జంతువులు మనకు ఆసరాగా ఉండటానికే కాదు మనకొక తోడు కూడా..మనం నిరాశలో ఉన్నపుడు మన భావోద్వేగాలను మార్చి ప్రశాంతంగా ఉండేలా చేస్తాయి. వీటిలో ఎక్కువగా శునకాలదే పైచేయి. గతం కంటే ఇప్పుడు పెంపుడు కుక్కల సంఖ్య పెరిగింది. ప్రతి ఇంట్లో…

జూలో తోడేలుకు బదులు కుక్క...షాక్ అయిన పర్యాటకులు

ఇది చదివిన తర్వాత మీకు ఇదేదో సినిమాలో సన్నివేశం అనిపిస్తే అనిపించవచ్చు. కానీ ఇది నిజంగాజరిగిన సంఘటనే..విషయమేంటంటే…సహజంగా ప్రజలు జూకి వెళ్లి అక్కడ రకరకాల జంతువులను చూసి…వారి పిల్లలకు ఆయా జంతువులు ఎలా ఉంటాయో చెబుతూ సరదాగా గడిపి వస్తుంటారు. అయితే,…