మందులేకుండా విందు నడవదా..?

తెలంగాణ పల్లెల్లో గ్రామదేవతలు ఎక్కువ. బొడ్రాయి, ఎల్లమ్మ, మల్లన్న, దుర్గమ్మ, పోచమ్మ ఇలా ఏడాదికి ఏదో ఒక పండుగ ఉంటుంది. ఏ పండుగైనా దావత్‌ కంపల్సరి. అయితే తిండి కన్నా ఎక్కువ మందుకు ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఫెయిల్యూర్‌‌కి మందే..సక్సెస్‌లు, సంతోషాలు వస్తే…