సలసల మరిగే నీళ్లు కూడా ఆవిరైపోయేంత చలి!

చలి ఎంత భయం పుట్టిస్తుందంటే…డిసెంబర్ నెల చివర్లో బైక్‌పై ఓ పది నిమిషాలు 40 స్పీడులో వెళ్తే వేళ్లు కొంకర్లు పోతాయి. అంత వణుకుపుట్టిస్తుంది చలి…అలాంటిది గత కొద్ది రోజులుగా అమెరికాలో చలి మైనస్ 50 డిగ్రీలు ఉందంటే అక్కడి వారి…