కొద్ది కొద్దిగా కోలుకుంటున్న "దేశం"

ఓటమి తెచ్చిన అవమాన భారం నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ తొందరగానే కోలుకున్నట్టు కనిపిస్తో్ంది. ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు సహా పలువురు నేతలు క్రమ క్రమంగా గొంతులు సవరించుకుంటుకుంటున్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలలో జరిగిన అవినీతిని బయటకు…