ఆసక్తికర రెస్క్యూ ఆపరేషన్

బిక్కు బిక్కుమంటూ దిక్కులు చూస్తున్నది చిరుతపులి కాదు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్న ఓ అడవి పిల్లి ఇది దాదాపు ఐదంతస్థుల భవనమంత ఎత్తున్న ఎలక్ట్రిక్ పోల్ అంత ఎత్తు ఎలా ఎక్కిందో తెలియదు ఆరోజు తెలతెలవారుతుండగా పోల్ ఎక్కి కూర్చున్న అడవిపిల్లిని…