బీసీ డిక్లరేషన్‌కు కట్టుబడి ఉన్నాం : మంత్రి నారాయణ

ఏపీ సచివాలయంలో మంత్రి ఛాంబర్లు సిద్ధమవుతున్నాయి. నవర్నతలు అమలే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా తమ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని బీసీ సంక్షేమశాఖ మంత్రి నారాయణ అన్నారు. ఏలూరులో సభ ఇచ్చిన బీసీ డిక్లరేషన్‌కు కట్టుబడి ఉన్నామని చెబుతున్న మంత్రి నారాయణ.