విశాఖ శారదాపీఠ ఉత్తరాధికారిగా బాలస్వామి

శారదా పీఠం ఉత్తరాధికారిగా బాలస్వామి కిరణ్‌కుమార్‌ శర్మకు శనివారం విజయవాడలో సన్యాస దీక్ష ఇవ్వనున్నారు. ఈ సందర్భంగా మూడు రోజుల పాటు పలు కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశారు. తన తర్వాత పీఠం బాధ్యత కిరణ్‌కుమార్‌ శర్మదే అని శారదా పీఠాధిపతి స్వరూపానందేంద్ర…