హామీల సంగతి సరే...ఉన్న 50 లక్షల ఉద్యోగాలు కూడా మాయం!

నవంబర్ 8, 2016…ఈ తేదీని భారతదేశంలోని ప్రతి పౌరుడు మర్చిపోరు. ప్రధానిగా నరేంద్రమోదీ తీసుకున్న ఈ సంచలన నిర్ణయంతో రాత్రికి రాత్రి రూ. 500, రూ. 1000 నోట్లు రద్దయ్యాయి. దాదాపు 80 శాతం నోట్లకు ఎటువంటి విలువ లేకుండా పోయింది.…

ఆయన లక్ష కోట్లు దానం చేసిన అత్యంత సంపన్నుడు!

ప్రపంచంలో ఎవరైనా సంపాదించేది తన కుటుంబం బాగుండాలని,తన తర్వాత తరాలు ఏ కష్టం లేకుండా జీవించాలని కానీ అలాంటి వాటికి భిన్నంగా జీవిస్తున్నాడొక వ్యక్తి.తాను సంపాదించే దానిలో ఎక్కువ భాగం దానధర్మాలకు ఖర్చు చేస్తూ దేశంలోని ఎంతోమందికి స్పూర్తిగా నిలిచారు.ఆయనే అజిమ్…