లక్షకు పైగా ఏటీఎంలు బంద్ కాబోతున్నాయా?

గతంలో నగదు కావాలంటే ఏటీఎంకు వెళ్లి తెచ్చుకునేవాళ్లం. కానీ 2016లో పెద్ద నోట్ల రద్దు తర్వాత ఏటీఎంలలో నగదుని ఉంచడమే గగనం అయిపోయింది. ఉన్న కొన్ని ఏటీఎంలూ…ఒక్కోసారి పనిచేయకుండా మొరాయిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం రాత్రికి రాత్రి తీసుకున్న నోట్లరద్దు నిర్ణయం వల్ల ప్రజల…