లండన్ వీధుల్లో ఇండియన్ చిరుతిళ్లు!

మనదేశం చిరుతిళ్ల కు బాగా పాపులర్. చల్లని సాయంత్రం లో సరదాగా అలా బయటకు వెళ్లితే ఎదో ఒకటి కడుపులో పడేయాల్సిందే… ప్రతి గల్లీ చివర చాట్‌ అమ్మే బండ్లు కనిపిస్తాయి ..అయితే ఈ సంసృతి విదేశాలకు కూడా పాకింది. ఏకంగా…