ఫోన్ జారి సముద్రంలో పడితే...వేల్ చేప తిరిగి ఇచ్చింది!

ఫోన్ జారి సముద్రంలో పడితే...వేల్ చేప తిరిగి ఇచ్చింది!

ఫోన్ కిందపడితే ప్రాణం పోయినంత బాధపడిపోతున్నారు ఇప్పటి యువత. అదే ఫోన్ నీళ్లలో పడితే గుండె ఆగినంతపనైపోతుంది. ఈ రెండు సందర్భాల్లో ఫోన్‌ను ఎలాగోలా బాగు చేయించి తిరిగి వాడుకునే వెసులుబాటు ఉంది. అలాంటిది మన చేతిలోని ఫోన్ సముద్రంలో పడితే…ఇక తిరిగి ఆ ఫోన్ దక్కడం కుదరదు. అయితే…దీని భిన్నంగా ఓ మహిళ ఫోన్ తన చేతిలోంచి జారి సముద్రంలో పడింది కానీ..ఆ ఫోన్ మళ్లీ ఆమె చేతికి దక్కింది. అదెలాగో తెలుసుకుందా!

 whale returns phone

ఈ సంఘటన నార్వేలోని హామర్‌ఫెస్ట్‌లో జరిగింది. హామర్‌ఫెస్ట్‌లో ఉన్న సముద్రంలోని అరుదైన జీవులను చూసేందుకు మన్సికా అనే మహిళ బోటు షికారుకు వెళ్లింది. తన స్నేహితులల్తో కలిసి సరదాగా ఉన్న సమయంలో ఆమె జర్కిన్ జేబులోంచి ఫోన్ సముద్రంలోకి పడిపోయింది. ఇక అంతే..ఫోన్ పోయింది అనుకున్నా మన్సికాకు ఊహించని షాక్ తగిలింది. కొద్దిసేపటి తర్వాత బెలుగా వేల్ చేప ఆమె ఫోన్‌ను నోటితో పట్టుకుని పైకి తీసుకురావడం చూసి మన్సికాతో పాటు ఆ బోటులో ఉన్నవాళ్లంతా ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ అరుదైన ఘటనను ఆమె స్నేహితులరాలు ఇసా ఓప్దాల్ వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టడంతో ఈ విషయం బయటకు తెలిసింది.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *